Van de voorzitter 8-5-2020

Vrijdag 8 mei 2020

Hallo lopers en bikers van Sport ’88,

Morgen, zaterdag de 9e mei, is het alweer de achtste zaterdag dat wij elkaar weer moeten missen om ongeveer half negen bij Honk 88 aan de Markeweg bij het begin van de training.

Ik heb deze week gezien dat de verhuurder, de carnavalsvereniging, druk is geweest net het onderhoud van hun clubhuis en in feite ook die van ons. De buitenkant heeft een schilderbeurt gekregen en de entree is ok “af”. Helaas kon ik niet zien wat erbinnen gebeurd was, want de deurkruk ontbrak. Het zal wel of niet een verrassing gaan worden als wij weer naar binnen kunnen.

Ja een bezoek aan het Honk met onze hele club zit er nog niet in. Weliswaar worden de regels soepeler in dit corona tijdperk, maar dit is ingegeven om onze economie niet verder in de problemen te storten. De afgrond is helaas voor menig bedrijf, theater, BVO, sportclubs en- en cultuurinstellingen de realiteit. Gelukkig zijn wij een kleine club en niet afhankelijk van recettes en sponsorgelden.

Bovendien beoefenen wij een sport, die in de buitenlucht individueel uitgevoerd kan worden. Wij hebben geen hoge vaste lasten, die ons als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangen. Alleen de huurkosten van ons Honk lopen door zonder dat wij gebruik kunnen maken van dit clubhuis. Maar dat zijn peanuts vergeleken bij de vaste lasten waar andere sportclubs mee te maken hebben.

Deze maand kunnen wij nog niet bij elkaar komen voor onze wekelijkse training. En als wij dat vanaf 1 juni zouden willen doen dan blijft de afstandsregel van anderhalve meter voorlopig een vast gegeven. De bikers zouden het kunnen proberen, omdat een onderlinge afstand van 1.50 meter mogelijk is. Dat geldt voor de lopers ook, maar dan moeten wij tijdens het lopen blijven nadenken om voldoende afstand te houden. Koffie of theedrinken na afloop van de training is dan niet goed mogelijk. Dit zijn helaas de pijnpunten waar elke teamsport mee te maken heeft. Eventueel wel gezamenlijk sporten met beperkingen, maar een “derde” helft zit er dan niet meer in. Misschien heeft iemand daar een oplossing voor dan houd ik mij aanbevolen.

Al met al is het verheugend dat de intellectuele lockdown geleid heeft tot een vermindering van het aantal besmettingen en IC opnames. Maar een overbekend spreekwoord zegt niet voor niets: een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dit onzichtbare virus, kan zo weer toeslaan als wij te nonchalant omgaan met de voorlopige leefregels. En dat allemaal om ons allen en vooral de kwetsbaren onder ons te behoeden van dat virus.

Wij kennen binnen onze club toch zeker een aantal senioren, die tot de risicogroep behoren. Maar in principe krijgt niemand de garantie dat hij of zij verschoond blijft van het coronavirus.

Onze club blijft voorlopig zonder gezamenlijke training. Van eenieder wordt de zelfdiscipline verwacht om zelf of in duo’s c.q. trio’s bezig te zijn. Blijven volhouden, blijven denken aan de regels, blijven denken aan elkaar en blijven denken aan betere tijden.

Een fijn loop- c.q. fietsweekend en eveneens een mooie sportieve week,

John Immink

voorzitter van Sport ‘88