Word lid!

Als u lid wilt worden, kunt u eerst een paar keer mee lopen of fietsen om te kijken hoe u het vindt. Bevalt het u na een maand nog, dan vragen we u om ons inschrijfformulier in te vullen. Dit inschrijfformulier is aanwezig in ons club “huis” of u kunt het hier downloaden. Nadat U hebt ingeschreven, wordt u uitgenodigd voor het jaarfeest, krijgt u het Sport’88-jaarkado en wordt er van u verwacht te helpen met de “Kleine Haar Loop”. De minimum leeftijd is 15 jaar. Tot 18 jaar vragen we ook een handtekening van één van de ouders. U loopt altijd op eigen risico. Het lidmaatschapsgeld bedraagt slechts € 60,00 per jaar. Als u na 30 juni lid wordt, betaalt u een deelcontributie in overleg met de penningmeester.

Leden die geblesseerd raken en daardoor niet kunnen sporten, blijven gewoon lid of stoppen.                                                                                                   Als de blessure meer dan een half jaar duurt kan met de penningmeester overlegd worden over een reductie.

 

Voor meer informatie over het lopen: John Immink, tel. 0575-520581 Voor meer informatie over het ATB-en: Carla Braakhekke, tel. 0575-494351

 

INSCHRIJFFORMULIER