Bericht van de voorzitter

Vrijdag 15 mei 2020

Geachte leden van Sport ’88,

Voor de negende maal meld ik mij weer bij jullie als leden van onze trim- en atb club Sport ’88.

De Sportraad Lochem heeft ons als vereniging medegedeeld dat zij sportbeoefening buiten weer willen bevorderen als de regels, die daarvoor door het NOC/NSF zijn opgesteld strikt worden nageleefd. In de bijlage bij deze mail staan de regels vermeld, die als algemeen toepasbaar gelden bij het sporten.

Juist specifiek moeten wij als lopers en fietsers kijken naar onze situatie om weer als team/groep gezamenlijk te kunnen trainen op de zaterdagochtend.  Individueel is op dit moment iedereen zelf verantwoordelijk op welke wijze hij of zij zijn of haar sport beoefend. Wij hebben het voordeel dat wij niet in teamverband behoeven te sporten, maar het is natuurlijk wel een stuk aangenamer als wij dat wel kunnen/mogen.

Ik stel daarom het volgende voor om de zaterdagochtendtraining op te pakken. In het algemeen geldt voor zowel de fietsers als de lopers kunnen wij starten in ons Honk 88 aan de Markeweg.

  • Wij kunnen de hoofdentree als entree gebruiken en de zijdeur als uitgang, dus een soort éénrichtingsverkeer instellen in ons clubhuis om jacks, tassen e.d. weg te hangen/leggen.
  • Wij maken geen gebruik van de toiletten.
  • Wij gaan in groepen werken van maximaal 6 personen en deze zorgen ervoor dat hun onderlinge afstand tijdens het lopen minimaal 1.50 meter blijft. Dit vereist voor allen de nodige discipline en je mag elkaar erop wijzen als het op een of ander moment misgaat of even wordt vergeten. Wij zullen aan deze manier van groepstraining moeten wennen zo lang als die anderhalve meter nog van kracht is en als regel moet worden gehandhaafd
  • Er zal een schema worden gemaakt door de trainer voor de lopers wat betreft de vertrektijden en de route, die gelopen moet worden. De eerste groep vertrekt om 8.20 uur en dat zijn de echte afstand lopers

2e groep vertrekt 8.25 uur

3e groep    ,,           8.30 uur

4e groep     ,,          8.35 uur

5e groep     ,,          8.40 uur

  • De fietsers worden ook verdeeld in minimaal 2 tot 3 groepen en afhankelijk van het aantal fietsers dat aanwezig zal zijn. Ook hier de aanvangstijden niet tegelijk maar 8.30 uur en 8.40 uur of eerder of later.
  • Iedereen meldt voor vrijdags 18.00 uur of hij of zij gaat lopen of fietsen de volgende morgen.

Voor de fietsers melden bij John Immink via een appje op 06- 30876048 en voor de fietsers naar Carla ook via de groepsapp.

  • Meteen na afloop weer vertrekken door kleding mee te nemen
  • Geen koffie of theedrinken. Ook kantines van de sportverenigingen zijn gesloten en dat geldt net zo goed voor ons als club. Bovendien vallen een aantal leden in de risicogroep (70+), maar in feite lopen wij allemaal risico, de hele week door met alle ongewenste contacten in onze dagelijkse praktijk.
  • Gezorgd wordt voor een desinfecterend gel om handen te ontsmetten zowel voor het lopen/fietsen als na het lopen en met papier kunnen de handen afgedroogd worden.

 

 

Het bovenstaande is een leidraad om gezamenlijk onze training in groepen op te pakken.

Hoewel verschillende leden denken dat het zo’n vaart niet zal lopen en deze opzet misschien overdreven is, wijs ik toch op verschillende thuissituaties en het feit dat het virus voorlopig nog steeds onzichtbaar blijft rondwaren en niemand een garantie zal krijgen nooit besmet te raken.

Ik stel voor te starten op zaterdag 6 juni a.s., nadat ik van alle leden een bericht heb ontvangen wat zij van deze opzet tot herstarten van de zaterdagtraining in groepsverband denken.

Ik benadruk nogmaals dat ieder zijn of haar eigen verantwoordelijk neemt en zelf zal moeten beslissen om zo de training weer op te pakken.

Graag jouw reactie.

 

Met sportgroeten,

John Immink,

Voorzitter Sport ’88 en tevens trainer van de loopgroep